Çarem Rehabilitasyon Merkezleri

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük, dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında, zihinsel yetersizlik, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar, serebralpalsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb. pek çok neden sayılabilir. Dil ve konuşma güçlüklerinin sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı’nda, bireylerin bu alanda yaşadıkları yetersizlikler dikkate alınarak gruplandırma lar yapmaktayız. Bu doğrultuda Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı beş ayrı modülden oluşan bir sistem hâlinde düzenlenmiştir. Bu modüller, Sesletim ve Ses Bilgisi, Akıcı Konuşma, Ses Bozukluklarının Sağaltımı, Gelişimsel Dil, Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı başlıkları altında hazırlamaktayız.


Çarem Özel Eğitim Merkezleri

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir. Çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan, Üstün yetenekli olanları yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye çıkmasını sağlayan Yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, Engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek Topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatılan eğitimdir.


Çarem Engelli Bakım Merkezleri

Bakım hizmeti, günlük hayatını sürdürme sürecinde bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin kişisel bakım ve psiko- sosyal destek hizmetlerini ifade etmektedir. Bakanlığımız tarafından engelli bireylerin sevgi ve ilgi gördükleri aile ortamından kopmadan yaşamını sürdürebilmeleri öncelikli hedefimizdir.


Çarem Yaşlı Bakım Merkezleri

Çarem Yaşlı Bakım tesislerinde konuklarımızın gelişen bakım ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyor bütüncül bir bakış açısıyla 7/24 bakım hizmeti sağlıyoruz. Kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçları için destek hizmetleri Bez kullanım takibi ve hijyeni Kuaför-berber hizmeti Günlük yaşamsal faaliyetlere destek verilmesi (giyinme, banyo-tuvalet ihtiyaçları, mobilite, sosyal aktivitelere destek vb.) Bağımsız beslenemeyen sakinlere beslenme desteği verilmesi Peg ve Ng beslenme desteği Uzun dönem bakım hizmetleri Demans özel bakım hizmetleri Yaşam alanının düzenlenmesi Refakat hizmetleri

Size nasıl yardımcı olmamızı istersiniz?